Mövenpick Resort Phan Thiet - Luxury hotel -


 • hyperfocal-0-17-2
 • Hoạt Động Cho Trẻ Em
 • Phòng Deluxe Giường King Hướng Biển
 • Deluxe Twin Room with Seaview
 • hyperfocal-0-18-2
 • Phòng Deluxe Hai Giường Đơn Hướng Biển
 • Executive King Room With Seaview
 • hyperfocal-0-19-2
 • Executive Giường King Hướng Biển
 • kilo-kindness
 • Executive Twin Room With Seaview
 • kilo-kindness-2
 • hyperfocal-0-20-2
 • Phòng Executive Hai Giường Đơn Hướng Biển
 • movenpick-phan-thiet
 • post-6-11-2
 • Executive Family Suite With Seaview And Bunk Beds
 • movenpick-phan-thiet-2
 • post-6-11-2-2
 • hyperfocal-0-21-2
 • Phòng Executive Suite Gia Đình Hướng Biển Và Giường Tầng
 • beaches-in-phan-thiet
 • 2-1
 • Admiral Suite With Ocean Front Seaview
 • beaches-in-phan-thiet-2
 • 0540tu-nhi-foto-kiengcan
 • 2-1-2
 • hyperfocal-0-22-2
 • Phòng Admiral Suite Hướng Biển
 • Beach resorts in Vietnam
 • 0540tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • 5
 • Mövenpick Resort Phan Thiet
 • beach-resorts-in-vietnam-2
 • 0541tu-nhi-foto-kiengcan
 • 5-2
 • hyperfocal-0-23-2
 • Mövenpick Resort Phan Thiết
 • 0541tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • 6
 • Ours Room
 • 0542tu-nhi-foto-kiengcan
 • 6-2
 • hyperfocal-0-24-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_01-2-2
 • 0542tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • 0543tu-nhi-foto-kiengcan
 • overview_1-2
 • accommodation in Phan Thiet
 • 0543tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • Phòng nghỉ
 • 0544tu-nhi-foto-kiengcan
 • overview_2-3-2
 • Restaurant
 • 0544tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • bounty-bar_-1-3-2
 • 0545tu-nhi-foto-kiengcan
 • hyperfocal-0-25-2
 • Stay Longer, Save More
 • 0545tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_02-2-2
 • 0546tu-nhi-foto-kiengcan
 • hyperfocal-0-26-2
 • 0546tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • selection-of-tea-coffee-2
 • Destination for Wedding
 • 0548tu-nhi-foto-kiengcan
 • selection-of-tea-coffee-2-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_02_13_11zon-2
 • fairy-love-2
 • 0548tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • 0549tu-nhi-foto-kiengcan
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_01_12_11zon-2
 • 0549tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • 0550tu-nhi-foto-kiengcan
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_03_14_11zon-2
 • ALL MEMBERS
 • 0550tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • screen-shot-2566-07-31-at-15-53-42-2
 • 0551tu-nhi-foto-kiengcan
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_04_15_11zon-2
 • 0551tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • 0554tu-nhi-foto-kiengcan
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_05_16_11zon-2
 • 0554tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • 0558tu-nhi-foto-kiengcan
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_06_17_11zon-2
 • Food BBQ
 • 0558tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • screen-shot-2566-07-31-at-15-53-42
 • sofitel-coconut-1080-x-720-2
 • 0559tu-nhi-foto-kiengcan
 • bounty-bar_-1_18_11zon-2
 • screen-shot-2566-07-31-at-15-53-42-3
 • 0559tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • screen-shot-2566-07-31-at-16-14-20
 • 0560tu-nhi-foto-kiengcan
 • bounty-restaurant_-1_19_11zon-2
 • screen-shot-2566-07-31-at-16-14-20-2
 • 0560tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • 0561tu-nhi-foto-kiengcan
 • bounty-restaurant_-2_20_11zon-2
 • 0561tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • 0739tu-nhi-foto-kiengcan
 • classic-king-room-4001_01_11_11zon-2
 • best-resort-in-phan-thiet-2
 • 0739tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • 0741tu-nhi-foto-kiengcan
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_01_6_11zon-2
 • resort-in-phan-thiet-2
 • 0741tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • movenpick-resort-phan-thiet
 • 0742tu-nhi-foto-kiengcan
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_02_7_11zon-2
 • movenpick-resort-phan-thiet-2
 • 0742tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • wed001
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_03_8_11zon-2
 • wed001-2
 • wed002
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_04_9_11zon-2
 • wed002-2
 • wed003
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_05_10_11zon-2
 • Resort in Phan Thiet
 • wed003-2
 • resort-in-phan-thiet-2-2
 • wed004
 • gym_spa_02_21_11zon-2
 • wed004-2
 • Resort in Phan Thiet
 • Wine Night
 • wed005
 • gym_spa_03_22_11zon-2
 • mo%cc%88venpick-resort-in-phan-thiet-2
 • copy-of-1200-x-800-2-2
 • wed005-2
 • wed006
 • lobby_-1_25_11zon-2
 • wed006-2
 • wed007
 • lobby_-2_26_11zon-2
 • wed007-2
 • overview_1_23_11zon
 • Pirates in love
 • overview_1_23_11zon-2
 • pirates-in-love-2
 • wed008-2
 • wed009
 • overview_2_24_11zon-2
 • wed009-2
 • wed011
 • superior-king-room-with-seaview_01_1_11zon-2
 • wed011-2
 • seo-template-5-shot-1
 • superior-king-room-with-seaview_02_2_11zon-2
 • The Legend of Love
 • seo-template-5-shot-1-2
 • the-legend-of-love-2
 • superior-king-room-with-seaview_03_3_11zon-2
 • superior-king-room-with-seaview_04_4_11zon-2
 • superior-king-room-with-seaview_05_5_11zon-2
 • Little Birds Packages
 • little-birds-packages-2
 • Escape to Serenity
 • escape-to-serenity-2
 • lobby_-1-1
 • Barefoot dinner
 • Khu Nghỉ Dưỡng tại Phan Thiết
 • barefoot-dinner-1-2
 • award-mvp
 • award-mvp-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_01
 • Pizza with Beer
 • tastypizzawithbeeronwoodentable-2
 • Phan Thiet Hotels
 • classic-king-room-4001_01
 • lobby_-1-1-2
 • overview_2
 • overview_2-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_01
 • hyperfocal-0-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_01-2
 • hyperfocal-0-6
 • Captain's Brew
 • selection-of-tea-coffee-2
 • classic-king-room-4001_01-2
 • superior-king-room-with-seaview_02
 • superior-king-room-with-seaview_02-2
 • superior-king-room-with-seaview_02
 • superior-king-room-with-seaview_04
 • superior-king-room-with-seaview_04
 • superior-king-room-with-seaview_04-2
 • superior-king-room-with-seaview_03
 • superior-king-room-with-seaview_03
 • superior-king-room-with-seaview_03-2
 • Member Private Sale
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_01
 • picture3-2
 • digital-signage-1-2
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_01-2
 • overview_1_23_11zon-390x250-2
 • November Member Private Sale
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_02
 • circus-land-4-2
 • november-member-private-sale-2
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_02-2
 • member-private-sales
 • circus-land-min-compress
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_03
 • member-private-sales-2
 • circus-land-min-compress-2
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_03-2
 • Member Private Sale
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_04
 • f1-2
 • image10-1672282557-2
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_04-2
 • 80386
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_05
 • Member Private Sale
 • 80386-2
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_05-2
 • 1200x1200-square-1-2
 • jpg
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_01-1
 • hyperfocal-0-4
 • jpg-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_01-1-2
 • Member Private Sale
 • NOVA Dreams
 • 2-1-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_02
 • 1200x1200-square-3-2
 • circus-land-min-compress-2-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_02-2
 • 5-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_04
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_04-2
 • kilo-kindness-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_05
 • Kilo Kindness
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_05-2
 • post-6-11-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_06
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_01
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_06-2
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_02
 • bounty-bar_-1
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_03
 • bounty-bar_-1-2
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_04
 • bounty-bar_-1-2
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_05
 • bounty-bar_-1-2-2
 • bounty-restaurant_-1
 • bounty-restaurant_-1-2
 • admiral-benefit-popup
 • bounty-restaurant_-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_01-1
 • admiral-benefit-popup-2
 • bounty-restaurant_-2-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_02
 • gym_spa_02
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_04
 • gym_spa_02-2
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_05
 • gym_spa_03
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_06
 • eng_admiral-popup
 • gym_spa_03-2
 • wedding
 • eng_admiral-popup-2
 • shutterstock_158499944-2
 • 0553tu-nhi-foto-kiengcan-2
 • customers-1080-x-1920px-800-x-1200px-1
 • hyperfocal-0
 • bounty-bar_-1
 • customers-1080-x-1920px-800-x-1200px-1-2
 • hyperfocal-0-2
 • bounty-bar_-1-2
 • seo-website-template-1
 • hyperfocal-0-2
 • bounty-restaurant_-1
 • seo-website-template-1-2
 • hyperfocal-0-2-2
 • bounty-restaurant_-2
 • admiral-popup-20-11
 • hyperfocal-0-3
 • seo-template-5-shot-2
 • admiral-popup-20-11-2
 • hyperfocal-0-3-2
 • seo-website-template-2
 • hyperfocal-0-4
 • seo-website-template-2-2
 • overview_2-copy-2
 • admiral-popup-02-eng
 • hyperfocal-0-4-2
 • overview_2-copy-2-2
 • admiral-popup-02-eng-2
 • family resort in Phan Thiet
 • familly-beach-resize-new-2
 • food-resize-new
 • shutterstock_157889756
 • food-resize-new-2
 • shutterstock_154859612
 • red sand dunes
 • kid-resize-new
 • red-sand-dune-2
 • kid-resize-new-2
 • Ta Cu Mountain
 • hyperfocal-0-5
 • ta-cu-mountain-2
 • hyperfocal-0-5-2
 • Admiral Executive Club
 • Things to do in Phan Thiet
 • spa-resize-new
 • Festive Events Mui Ne
 • things-to-do-in-phan-thiet-2
 • spa-resize-new-2
 • christmas-2
 • fairy-stream
 • spa-2-resize-new
 • fairy-stream-2
 • spa-2-resize-new-2
 • Treasure Island Pool Bar
 • family resort in Vietnam
 • sunset-family-resize-new-2
 • hyperfocal-0-6
 • hyperfocal-0-6-2
 • food-resize-new
 • Golf Course Phan Thiet
 • shutterstock_117087409
 • golf-phan-thiet-2
 • popup-award-banner
 • Dự Án Novaworld
 • popup-award-banner-2
 • du-an-novaworld-phan-thiet-novaland-2
 • Destination Wedding in Vietnam
 • NOVAworld PGA
 • Ưu Đãi Hấp Dẫn
 • vietnam-wedding-2
 • novaworld-pga-2
 • beach-wedding
 • sport bar
 • shutterstock_117087409
 • sport-bar-2
 • shutterstock_117087409-2
 • familly-beach-resize-new
 • 318457094_1491275208029426_1441277485296545210_n
 • club house
 • 318457094_1491275208029426_1441277485296545210_n-2
 • Phan Thiet Beach
 • club-house-2
 • 319520273_1753446125027166_3128431159004791353_n
 • phan-thiet-beach-2
 • pro-club
 • 319520273_1753446125027166_3128431159004791353_n-2
 • pro-club-2
 • 319835447_1282261399221580_5673785000597686499_n
 • sunset-family-resize-new
 • 319835447_1282261399221580_5673785000597686499_n-2
 • 320326332_1697071674020401_4063736379184274861_n
 • 320326332_1697071674020401_4063736379184274861_n-2
 • overview_2-2
 • Christmas in Phan Thiet
 • overview_2-2-2
 • asia-like-never-before
 • modern-travel-plain-collage-facebook-post-2
 • seo-template-5-shot
 • seo-template-5-shot-2
 • shutterstock_158499944
 • shutterstock_158499944-2
 • shutterstock_151664228
 • shutterstock_151664228-2
 • luxury-resort-in-phan-thiet
 • luxury-resort-in-phan-thiet-2
 • restaurant-in-movenpick-phan-thiet
 • luxury-award-vie
 • restaurant-in-movenpick-phan-thiet-2
 • luxury-award-vie-2
 • movenpick-resort-phan-thiet-2
 • shutterstock_237645121
 • movenpick-resort-phan-thiet-2-2
 • shutterstock_237645121-2
 • movenpick-phan-thiet-2
 • Spa
 • movenpick-phan-thiet-2-2
 • masseur-massaging-pleased-woman-on-massage-table-in-spa-salon-banner-2
 • shutterstock_157889756
 • shutterstock_157889756-2
 • shutterstock_154859612
 • Nhà Hàng Nháp
 • shutterstock_154859612-2
 • 352112381_1377465406433402_4615525214577142337_n-2
 • Asia like never before
 • overview_1_23_11zon
 • default-2
 • asia-like-never-before-2
 • best-hotel-resort-awards-logo
 • best-hotel-resort-awards-logo-2
 • best-hotel-resort-awards-logo-2
 • best-hotel-resort-awards-logo-2-2
 • Ocean Course
 • best-hotel-resort-awards-logo-re
 • ocean-course-hr-226-copy-2
 • best-hotel-resort-awards-logo-re-2
 • topviewoffamilycelebratingwinterholidaystogetherdrinkingchampagne
 • topviewoffamilycelebratingwinterholidaystogetherdrinkingchampagne-2
 • sofitel-coconut-1080-x-720-16
 • sofitel-coconut-1080-x-720-16-2
 • superior-king-room-with-seaview_01-2
 • 1200x1200-square-20
 • 1200x1200-square-20-2
 • hyperfocal-0-7-2
 • logo-1
 • 1200x1200-square-12
 • logo-1-2
 • overview_3
 • 1200x1200-square-12-2
 • hyperfocal-0-8-2
 • logo-2
 • overview_3-2
 • logo-2-2
 • hyperfocal-0-9-2
 • sofitel-coconut-1080-x-720-17
 • sofitel-coconut-1080-x-720-17-2
 • superior-king-room-with-seaview_05-2
 • 2023-wlha-winner-logo
 • awoodentablewithcandlesbaguettemanyplateswithsmall
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_01-2-2
 • 2023-wlha-winner-logo-2
 • awoodentablewithcandlesbaguettemanyplateswithsmall-2
 • womeninelegantdresseswithchristmaslightsandglassesof
 • hyperfocal-0-10-2
 • Tiện Nghi và Spa
 • cup-giai-thuong-best-hotels-awards
 • womeninelegantdresseswithchristmaslightsandglassesof-2
 • cup-giai-thuong-best-hotels-awards-2
 • hyperfocal-0-11-2
 • hyperfocal-0-7-2
 • cup-restaurant
 • hyperfocal-0-12-2
 • cup-restaurant-2
 • Oasis Wellness và Spa
 • classic-king-room-4001_01-2-2
 • hyperfocal-0-13-2
 • Classic King Room
 • Phòng Classic Hai Giường Đơn
 • Festive season 2023
 • hyperfocal-0-14-2
 • sofitel-coconut-1080-x-720-15-2
 • Phòng Gym Poseidon
 • Superior King room with seaview
 • 2023-wlha-winner-logo-black
 • hyperfocal-0-15-2
 • Phòng Superior Giường King Hướng Biển
 • 2023-wlha-winner-logo-black-2
 • superior-king-room-with-seaview_04-2
 • 2023-wlra-winner-logo-black
 • hyperfocal-0-16-2
 • superior-king-room-with-seaview_04-2-2
 • 2023-wlra-winner-logo-black-2
 • Superior Twin Room With Seaview
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_03-2
 • Phòng Superior Hai Giường Đơn Hướng Biển
 • Deluxe King Room With Seaview
 • luxury resort in Phan Thiet
 • overview_2_24_11zon
 • lobby_-1_25_11zon
 • lobby_-1_25_11zon
 • lobby_-2_26_11zon
 • lobby_-2_26_11zon
 • bounty-restaurant_-2_20_11zon
 • bounty-restaurant_-2_20_11zon
 • bounty-bar_-1_18_11zon
 • bounty-bar_-1_18_11zon
 • bounty-restaurant_-1_19_11zon
 • bounty-restaurant_-1_19_11zon
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_02_13_11zon
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_02_13_11zon
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_01_12_11zon
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_01_12_11zon
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_03_14_11zon
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_03_14_11zon
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_04_15_11zon
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_04_15_11zon
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_05_16_11zon
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_05_16_11zon
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_06_17_11zon
 • admiral-suite-with-ocean-front-seaview_06_17_11zon
 • classic-king-room-4001_01_11_11zon
 • classic-king-room-4001_01_11_11zon
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_01_6_11zon
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_01_6_11zon
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_02_7_11zon
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_02_7_11zon
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_03_8_11zon
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_03_8_11zon
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_04_9_11zon
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_04_9_11zon
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_05_10_11zon
 • executve-family-room-with-seaview-and-bunkbed_05_10_11zon
 • superior-king-room-with-seaview_01_1_11zon
 • superior-king-room-with-seaview_01_1_11zon
 • superior-king-room-with-seaview_02_2_11zon
 • superior-king-room-with-seaview_02_2_11zon
 • superior-king-room-with-seaview_03_3_11zon
 • superior-king-room-with-seaview_03_3_11zon
 • superior-king-room-with-seaview_04_4_11zon
 • superior-king-room-with-seaview_04_4_11zon
 • superior-king-room-with-seaview_05_5_11zon
 • superior-king-room-with-seaview_05_5_11zon
 • gym_spa_02_21_11zon
 • gym_spa_02_21_11zon
 • gym_spa_03_22_11zon
 • gym_spa_03_22_11zon
 • overview_1_23_11zon-390x250

Accessaddress

Mövenpick Resort Phan Thiet ☆☆☆☆☆
Hon Gio - Thuan Quy Street, Tien Hoa Hamlet, Tien Thanh Commune, Phan Thiet City, 800000 Binh Thuan
Vietnam
Tel: (84) 252 247 9999
Fax: (84) 252 224 7777
Email: HB6Y9-FO1@movenpick.com

google_map
 • Resort in Phan Thiet
 • Resort in Phan Thiet
 • Phan Thiet Hotels
Book a room
Book a room
close