Mövenpick Resort Phan Thiết - Khách sạn hạng sang - Chính Sách Pháp Lý

Chính Sách Pháp Lý

Chính sách pháp lý của chúng tôi là tài liệu quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ trong mọi hoạt động. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến quyền và trách nhiệm của cả khách hàng và chúng tôi. Vui lòng tham khảo chính sách pháp lý để hiểu rõ hơn về các điều khoản và điều kiện áp dụng trong quan hệ giữa chúng tôi và bạn.

Bạn hiện đang kết nối với khách sạn Mövenpick Resort Phan Thiết. Khi truy cập trang này, người dùng đồng ý với điều khoản sử dụng hiện hành.

 1. Thông tin về Biên tập viên:

Phụ trách biên tập trang này là:

ACCOR SA, một công ty công có mức vốn là 700 317 363 €, Danh mục Thương nghiệp của PARIS, số đăng ký B 602 036 444, mã số VAT là FR 93 602 036 444, đặt văn phòng tại 110 Avenue de France, 75013 PARIS, Pháp. Số đt.: +33 (0)1 45 38 86 00

Giám đốc Xuất bản:

 1. Thông tin dịch vụ lưu trữ:

Trang web này được lưu trữ tại :

Amazon Web Services, Inc.

P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
http://aws.amazon.com

 1. Bảo vệ Dữ liệu:

Để biết thêm thông tin về chính sách bảo vệ dữ liệu của tập đoàn Accor, vui lòng xem Hiến chương về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng

 1. Bản quyền :

Nội dung trình bày của trang web và từng thành phần, bao gồm tên miền, thương hiệu, biểu trưng, nhãn hiệu, bản vẽ, minh họa, ảnh chụp, văn bản, đồ họa và các tệp khác nằm trên trang này, được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ hiện hành và thuộc về khách sạn Mövenpick Resort Phan Thiết và/hoặc Accor SA hoặc đã được ủy quyền để khách sạn Mövenpick Resort Phan Thiết và/hoặc Accor SA sử dụng.

Không một thành phần nào trên www.movenpickresortphanthiet.com có thể được sao chép, tái tạo, chỉnh sửa, tái bản, tải nạp, truyền phát hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào, dù là một phần hay toàn bộ, nếu không được khách sạn Mövenpick Resort Phan Thiết ủy quyền trước bằng văn bản, trừ trường hợp chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, riêng tư và phi thương mại, mà không thay đổi các thành phần hiện có trên trang web.

Thông tin sau đây phải được đính kèm vào mọi bản sao, dù là một phần hay toàn bộ, của nội dung trang web: “©Bản quyền Accor SA. ©Bản quyềnkhách sạnMövenpick Resort Phan Thiết. Ảnh chụp dùng trên www.movenpickresortphanthiet.com là không có tính ràng buộc.

Việc sử dụng www.movenpickresortphanthiet.com hoặc các thành phần trên đó mà không được ủy quyền rõ ràng sẽ bị xem là vi phạm các quyền của khách sạn Mövenpick Resort Phan Thiết và/hoặc của Accor SA và có thể xem là giả mạo theo các khoản L. 355-2 và sau đó. của Luật Sở hữu Trí tuệ của Pháp.

 1. Quyền củakhách sạnMövenpick Resort Phan Thiết với tư cách là nhà sản xuất cơ sở dữ liệu

Mọi khách hàng, khách hàng tiềm năng và đối tác có quyền không độc quyền, không chuyển nhượng, không di nhượng và riêng tư đối với việc xem thông tin trên www.movenpickresortphanthiet.com tùy theo nhu cầu riêng.

Họ có thể trích và/hoặc tái sử dụng một phần của trang web này cho mục đích cá nhân, miễn là việc trích xuất và/hoặc tái sử dụng này không chiếm một phần đáng kể (về chất lượng hoặc số lượng) nội dung trang web. Ngoài ra, nghiêm cấm trích xuất hoặc tái sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang này một cách liên tục, ngay cả khi nội dung không quan trọng.

Việc tái sản xuất một phần hoặc toàn bộ trang này cho phương tiện khác bị nghiêm cấm theo các khoản L. 342-1 và L. 342-2 của Luật Sở hữu Trí tuệ của Pháp. Nghiêm cấm việc công bố toàn bộ hoặc một phần nội dung của trang web này, dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ đối tượng nào.

Đặc biệt là nghiêm cấm sử dụng nội dung trang này cho các mục đích thương mại.

 1. Nguồn gốc ảnh

Để biết thêm thông tin về ảnh chụp dùng trên www.movenpickresortphanthiet.com, vui lòng xem mục nguồn gốc ảnh.

 1. Trách nhiệm

Tất cả thông tin có thể truy cập được trên trang này đều được cung cấp theo dạng nguyên trạng. Khách sạn Mövenpick Resort Phan Thiết không đảm bảo, cho dùng là hiển ngôn hay ngụ ý, và cũng không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng thông tin này.

Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Khách sạn Mövenpick Resort Phan Thiết có quyền chỉnh sửa thông tin này bất kỳ lúc nào, nhất là thông qua các bản cập nhật cho www.movenpickresortphanthiet.com.

Người dùng cam kết không truyền tải nội dung nào trên trang web này có thể liên quan đến trách nhiệm dân sự hoặc pháp lý, đồng thời cũng không công bố thông tin nào không hợp pháp, có tính bôi nhọ hoặc gây mất trật tự công cộng thông qua trang này.

Khách sạn Mövenpick Resort Phan Thiết nỗ lực trong khả năng cho phép để cung cấp cho người dùng thông tin và/hoặc công cụ đã được kiểm chứng, nhưng không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ sơ suất nào, cho việc thiếu thông tin và/hoặc cho sự có mặt của vi-rút trên www.movenpickresortphanthiet.com.

Những trang web bên ngoài Mövenpick Resort Phan Thiết mà có chứa siêu liên kết đến trang này không chịu sự quản lý của khách sạn Mövenpick Resort Phan Thiết, do đó khách sạn không chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web đó. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc sử dụng những trang web này.

 1. Cookie

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie trên www.movenpickresortphanthiet.com, vui lòng đọc Hiến chương về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng

 1. Siêu liên kết

Việc tạo các siêu liên kết đến www.movenpickresortphanthiet.com, đòi hỏi phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của khách sạn Mövenpick Resort Phan Thiết.

 1. Email

Để nhận xét về cách hoạt động của www.movenpickresortphanthiet.com, vui lòng truy cập mục Liên hệ và chọn “Nhận xét liên quan đến trang www.movenpickresortphanthiet.com”.

 1. Xin lưu ý

Tin nhắn gửi qua trang web có thể bị đón chặn và không đảm bảo tính bảo mật cho đến khi chúng tôi nhận được.

NGUỒN GỐC ẢNH

Ảnh sử dụng trên trang web này không chịu ràng buộc theo hợp đồng

Mọi ảnh chụp và tài liệu minh họa sản phẩm trên trang web này không chịu ràng buộc theo hợp đồng Nguồn gốc ảnh: © bản quyền

THÔNG TIN COOKIE

Khi tiếp tục duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie, mục đích là cung cấp các chỉ số phân tích web và đo lường lưu lượng khách truy cập và hành vi duyệt web, xác định các dịch vụ và ưu đãi cá nhân hóa phù hợp với sở thích của bạn, và chia sẻ dữ liệu với, hoặc chuyển hướng người dùng khỏi những trang web bên thứ ba, bao gồm mạng xã hội.

Để tìm hiểu thêm và xác định tham số của cookie, hãy bấm vào đây.

CHÍNH SÁCH COOKIE

Việc sử dụng cookie của khách sạn Mövenpick Resort Phan Thiết

Xin lưu ý là khách sạn Mövenpick Resort Phan Thiết sử dụng cookie và các công cụ theo dõi khác www.movenpickresortphanthiet.com.

Những công cụ theo dõi này có thể được cài đặt trên thiết bị của bạn căn cứ trên tùy chọn bạn đã nêu rõ hoặc có thể nêu rõ vào bất kỳ lúc nào theo chính sách này.

 1. Tại sao lại có chính sách cookie?

Nhằm cung cấp thông tin và đảm bảo tính minh bạch, khách sạn Mövenpick Resort Phan Thiết xây dựng chính sách này để bạn có thể tìm hiểu thêm về:

 • Nguồn gốc và mục đích của những thông tin được xử lý khi bạn duyệt www.movenpickresortphanthiet.com.
 • Quyền của bạn liên quan đến cookie và các công cụ khác được khách sạn Mövenpick Resort Phan Thiết sử dụng.
 1. Cookie là gì?

Cookie và các công cụ theo dõi tương tự là các gói dữ liệu được các máy chủ dùng để gửi thông tin trạng thái đến trình duyệt của người dùng và trả thông tin trạng thái về cho máy chủ ban đầu thông qua trình duyệt đó.

Thông tin trạng thái có thể là một ID của phiên, một ngôn ngữ, ngày hết hạn, trường phản hồi hoặc một loại thông tin khác.

Trong giai đoạn có hiệu lực, cookie được dùng để lưu trữ thông tin trạng thái khi một trình duyệt truy cập nhiều trang của một trang web hoặc khi trình duyệt quay lại trang web này vào một thời điểm về sau.

Có một số loại cookie:

 • Cookie theo phiên, là loại cookie sẽ bị xóa ngay khi bạn thoát khỏi trình duyệt hay rời khỏi trang web
 • Cookie dài hạn, là loại cookie sẽ lưu lại trên thiết bị của bạn cho đến khi hết hạn hoặc đến khi bạn xóa chúng bằng các tính năng của trình duyệt
 1. Tại sao lại dùng cookie?

Chúng tôi dùng cookie và các công cụ theo dõi khác chủ yếu cho các mục đích sau:

Cookie tối cần thiết cho việc duyệt www.movenpickresortphanthiet.com và khả năng sử dụng tất cả tính năng của trang web, đặc biệt là nhằm:

 • Quản lý việc xác thực khách truy cập trang web và các biện pháp bảo mật liên quan, đảm bảo hoạt động bình thường của mô-đun xác thực
 • Tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng và hỗ trợ việc duyệt web, đặc biệt là xác định các “tuyến kỹ thuật” cho việc duyệt web
 • Lưu trữ thông tin liên quan đến biểu ngữ thông tin “cookie” mà khách truy cập nhìn thấy trước khi tiếp tục duyệt trang web, sau khi họ đồng ý chấp nhận cookie trên thiết bị của họ

Thực thi các phương pháp bảo mật (chẳng hạn, khi bạn được yêu cầu đăng nhập lại để truy cập nội dung hoặc dịch vụ sau một thời gian nhất định, hoặc để đảm bảo hoạt động cơ bản của www.movenpickresortphanthiet.com và việc sử dụng những tính năng kỹ thuật chính của trang web, chẳng hạn theo dõi hiệu suất và lỗi duyệt web, quản lý phiên người dùng, v.v.)

Cookie cho những tính năng đặc biệt nhằm:

 • Điều chỉnh www.movenpickresortphanthiet.com theo tùy chọn hiển thị của thiết bị của bạn (ngôn ngữ, đơn vị tiền tệ, độ phân giải hiển thị, hệ điều hành, cấu hình và cài đặt hiển thị trang web dựa trên thiết bị bạn đang dùng và vị trí của nó, v.v.)
 • Lưu trữ những thông tin nhất định mà bạn nhập trên www.movenpickresortphanthiet.com để hỗ trợ và tùy biến những phiên truy cập về sau của bạn (bao gồm việc hiển thị họ và tên của khách truy cập nếu họ có tài khoản người dùng)
 • Cho phép bạn truy cập trang cá nhân của bạn nhanh hơn bằng cách lưu trữ thông tin đăng nhập hoặc thông tin bạn đã nhập trước đó

Cookie theo dõi khách truy cập là nhằm mục đích cải thiện sự thoải mái của người dùng bằng cách giúp chúng tôi hiểu được tương tác của bạn với www.movenpickresortphanthiet.com (những trang truy cập nhiều nhất, ứng dụng đã sử dụng, v.v.); những cookie này có thể thu thập số liệu thống kê hoặc thử nghiệm nhiều cách hiển thị thông tin để cải thiện độ liên quan và hữu dụng của dịch vụ của chúng tôi.

Cookie quảng cáo là nhằm mục đích (i) là nhằm cung cấp cho bạn, trong phạm vi không gian quảng cáo, những nội dung liên quan, có chủ đích mà bạn có thể quan tâm (khuyến mãi đặc biệt, điểm đến khác, v.v.) căn cứ trên sở thích, hành vi duyệt web, tùy chọn của bạn và các yếu tố khác, và (ii) giảm thiểu số lần hiển thị quảng cáo.

Cookie liên kết xác định trang web của bên thứ ba chuyển hướng người dùng đến www.movenpickresortphanthiet.com.

Cookie mạng xã hội, do các bên thứ ba thiết lập, cho phép bạn chia sẻ ý kiến và nội dung của www.movenpickresortphanthiet.com trên các mạng xã hội (chẳng hạn, nút ứng dụng “Chia sẻ” hoặc “Thích” cho mạng xã hội).

Các ứng dụng mạng xã hội trên www.movenpickresortphanthiet.com như đã nêu, trong một số trường hợp, có thể cho phép các mạng xã hội liên quan xác định danh tính của bạn ngay cả khi bạn không bấm vào nút ứng dụng. Loại nút này có thể cho phép một mạng xã hội theo dõi hoạt động duyệt web của bạn trên www.movenpickresortphanthiet.com, đơn giản bởi vì tài khoản của bạn trên mạng xã hội đó được bật trên thiết bị của bạn (phiên mở) khi bạn đang duyệt web.

Chúng tôi khuyên bạn đọc chính sách của những mạng xã hội này để làm quen với cách chúng sử dụng thông tin duyệt web chúng có thể thu thập, đặc biệt liên quan đến quảng cáo. Những chính sách này phải cho bạn quyền lựa chọn trên những mạng xã hội này, nhất là bằng cách cấu hình tài khoản người dùng của bạn cho mỗi mạng.

 1. Đồng thuận

Việc cài đặt cookie cần phải được bạn đồng thuận. Ngoài ra, khi bạn truy cập www.movenpickresortphanthiet.com lần đầu, bạn được hỏi liệu bạn có chấp nhận cài đặt loại cookie này không, và nó chỉ được kích hoạt nếu bạn đồng ý.

Quy trình này được hỗ trợ bằng một biểu ngữ thông tin trên trang chủ của www.movenpickresortphanthiet.com, biểu ngữ này thông báo với bạn rằng nếu bạn tiếp tục duyệt web, bạn đồng ý với việc cài đặt cookie và điều này đòi hỏi sự đồng thuận trên thiết bị của bạn.

Bạn có thể thay đổi ý kiến bất kỳ lúc nào bằng cách dùng các phương pháp mô tả trong mục “Xóa và/hoặc chặn cookie”.

 1. Xóa và/hoặc chặn cookie

Bạn có một số lựa chọn để xóa cookie và các công cụ theo dõi khác.

Cài đặt của trình duyệt

Mặc dù hầu hết trình duyệt được thiết lập để chấp nhận cookie, bạn có thể chọn chấp nhận mọi cookie, luôn chặn cookie hoặc chọn chấp nhận cookie căn cứ theo người gửi.

Bạn cũng có thể thiết lập trình duyệt chấp nhận hoặc chặn cookie theo từng trường hợp trước khi chúng được cài đặt. Trình duyệt của bạn cũng cho phép bạn đều đặn xóa cookie khỏi thiết bị của bạn. Xin nhớ cấu hình tất cả trình duyệt trên các thiết bị bạn sử dụng (máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy tính, v.v.).

Về việc quản lý cookie và tùy chọn của bạn, cách cấu hình có thể khác nhau tùy vào trình duyệt. Điều này được mô tả trong mục Trợ giúp của trình duyệt, cũng như cách chỉnh sửa tùy chọn của bạn liên quan đến cookie. Ví dụ:

Bạn có thể lưu cookie vào thiết bị của bạn tùy theo ý thích, và bạn cũng có thể thực hiện và thay đổi bất kỳ lúc nào, hoàn toàn miễn phí bằng cách dùng các cài đặt của trình duyệt.

Nếu trình duyệt của bạn được thiết lập để chấp nhận cookie trên thiết bị của bạn, cookie nhúng trong các trang và nội dung bạn xem có thể được lưu trữ tạm thời trong một không gian riêng trên thiết bị của bạn. Chỉ có người phát hành mới có thể đọc được chúng.

Tuy nhiên, bạn có thể thiết lập trình duyệt của bạn chặn cookie. Lưu ý là nếu bạn thiết lập trình duyệt chặn cookie, một số tính năng, trang và không gian trên www.movenpickresortphanthiet.com sẽ không thể truy cập được, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

Nền tảng quảng cáo chuyên nghiệp

Một số nền tảng quảng cáo chuyên nghiệp cũng cho bạn tùy chọn chấp nhận hoặc chặn cookie của những công ty thành viên của họ. Những cơ chế tập trung này không chặn việc hiển thị quảng cáo, chúng đơn giản là chỉ ngăn việc cài đặt cookie giúp so khớp quảng cáo với sở thích của bạn.

Chẳng hạn, bạn có thể truy cập trang web http://www.youronlinechoices.com để cấm việc cài đặt những cookie này trên thiết bị của bạn. Trang web này được các chuyên gia quảng cáo kỹ thuật số cung cấp, trong khuôn khổ của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số Tương tác của Châu Âu (EDAA). Ở Pháp, nó được đặt dưới sự quản lý của Cục Quảng cáo Tương tác của Pháp.{}}
Để tìm hiểu thêm về Hiến chương Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng, vui lòng bấm vào đây: Hiến chương bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng

Truy cậpaddress

Mövenpick Resort Phan Thiết ☆☆☆☆☆
Đường Hòn Giò - Thuận Quý, Thôn Tiến Hòa, Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam , 800000 Bình Thuận
Việt Nam
Số điện thoại: (84) 252 247 9999
Fax: (84) 252 224 7777
Email: HB6Y9-RE@MOVENPICK.COM

google_map
 • Mövenpick Resort Phan Thiet
 • Chính Sách Pháp Lý
 • Chính Sách Pháp Lý
 • Chính Sách Pháp Lý
 • Resort in Phan Thiet
 • Resort in Phan Thiet
 • Phan Thiet Hotels
 • Resort in Phan Thiet
Đặt phòng
Đặt phòng
close